VASTGOED DIENSTEN


Oriënterend advies aan over de benodigdheden voor residenten en niet-residenten met betrekking tot aan- of verkoop van een woning in ons land.

AKTES EN HIPOTECAIRE LENINGEN

Ons kantoor begeleidt u en verzekerd zich ervan dat er geen rechten over de door u aan te kopen woningen bestaan. Tevens zorgen wij voor overschrijving van gas- water- en lichtcontracten. Wij stellen koopactes op en vertegenwoordigen u bij de Notaris met een Notariële volmacht.

BETALING VAN BELASTINGEN:

Wij zorgen voor betaling van de verschillende belastingen zoals bv. Overdrachtsbelasting.

INSCHRIJVING IN HET KADASTER

Wij verzekeren ons ervan dat uw eigendom correct in het kadaster wordt ingeschreven en zorgen voor betaling, indien van toepassing, van overwaarde

ADVIES OP FISCAAL GEBIED

De overdracht van een eigendom in Spanje verdient extra aandacht als beide partijen, zowel koper als verkoper niet in Spanje wonen, daar de fiscale verplichten anders zijn dan indien het om inwoners in Spanje gaat. Daarom is het van cruciaal belang om de betreffende wetgeving te beheersen. Dit kunnen wij u bij ons kantoor garanderen.