Civiele bijstand

Testament en erfenissen

Volledig advies bij successierecht, van opstellen van testamenten in ons land, verwerking van alle benodigde bescheiden voor acceptatie van erfenis (zowel voor spanjaarden als voor buitenlanders) tot de complete afhandeling van eigendomsaktes van de in het testament vermelde eigendommen. Fiscaal advies is hierbij inbegrepen.

FAMILIERECHT: ERKENNING EN HUWELIJK

Opstellen van huwelijksaktes voor spanjaarden en buitenlanders. Wij geven advies op het gebied van echtscheiding zowel met het opstellen van convenant als  bij de rechtelijke procedure, opstellen van huwelijkse voorwaarden……

VERMOGENSRECHT

Alles met betrekking tot het vermogen, van vastgoed tot economische vorderingen aan financiële instellingen of luchtvaartmaatschappijen in verband met nalatigheid.

OPSTELLEN VAN CONTRACTEN

Bestudering en opstelling van overeenkomsten:
 • Koopcontracten voor roerende- en onroerende goederen.
 • Optie tot koopovereenkomst
 • Huurcontracten voor de woning, zowel voor seizoens huur of lange termijn.
 • Huurcontracten voor bedrijfspanden  
 • Aannemerscontract

VORDERINGEN

Vorderingen van wettelijke aansprakelijkheid: zowel contractuele- als buitencontractuele aansprakelijkheid
- het niet nakomen van overeenkomsten of bewijsbare beloften.
- Bouwrecht: vorderingen aan een aannemer ivm wanprestatie, kwaliteit in bouwmaterial, te late oplevering….

Overheid

Eisen van wettelijke aansprakelijkheid aan de overheid om schadevergoedingen op te eisen wanneer iemand zich benadeeld vindt naar aanleiding van nalatigheid.

Zakelijke bijstand

HANDELSRECHT

Opstellen en onderhandelen van handelsovereenkomsten: huurcontracten, jaarrapporten, “joint ventures”, aan- en verkoop van machines,  leasing, buitenlandse investeringen, “due diligencies”, concurrentiebeding, auteursrecht….

Vennootschapsrecht

Kapitaalverhogingen en –verlagingen, fusies en overnames, advies over  ondernemingsvormen, stemrechtverdeling, stichting van besloten- en naamloze vennootschappen, cooperatieve veregingen, opstellen van aktes en certificaten, uitstappen van vennoten, onderhandelingen bij aan- of verkoop  van bedrijven of participaties in bedrijven

OVERDRACHT VAN BEDRIJVEN

Bemiddeling bij aan- en verkoop van bedrijven
Onderhandelingen en optsellen van overdrachtsovereenkomsten:
 • Intentieovereenkomst
 • Aan- en verkoop
 • Waarborg
 • Vormen van deelname
 • Risico’s
 • Uitstappen van vennoten 
 • Nieuwe aandeelhouders 

straftrechtelijke bijstand

Opstellen van aangiftes; bijstand aan de aangehouden persoon, verdediging in rechtzaken van overtredingen, kort-geding en snelrecht. Wij adviseren bij vorderingen en uitkeringen van verkeersongelukken en staan minderjarigen in hun procedures bij. Wij bieden service als zowel aanklagers als verdedigers.
 


Overheid

RUIMTELIJKE ORDENING

In de laatste jaren zijn zaken van ruimtelijke ordening van belang geworden met betrekking tot de aankoop van vastgoed. Wij geven advies op een gebied waarvan particulieren over het algemeen weinig kennis hebben.
 • Studies over wettelijke bepalingen over ruimtelijke ordening
 • Bijstand bij de uitvoer van bestemmingsplannen
 • Proces van splitsing of samenvoeging van percelen
 • Leveringsaktes van nieuwbouwwoningen
 • Splitsingsaktes van appartementen

MILEURECHT

Milieurecht komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten maar is door de ondertekening door de Europeese Unie en Spanje van verschillende Internationale Verdragen zeer van belang. De continu uitkomende wetgeving op dit gebied verplicht ons om onze kennis op dit gebied continu, bijna dagelijks te verversen. Wij adviseren zowel overheden als particulieren.
 • Preventieve due-diligence voor bedrijven
 • Aanvraag van vergunningnen bij de betreffende overheidsinstanties
 • Opstellen van proyecten die zich aanpassen aan de verschillende milleuwetgeving