BELASTING DIENSTEN


FISCALE VERTEGENWOORDIGING

 Wij zorgen ervoor dat de belastingverplichtingen van onze clienten worden voldaan, zelfs als ze zich in het buitenland bevinden. Ook bieden wij de client de mogelijkheid om zowel in Spanje als in het buitenland een volmacht aan ons te overhandigen. Op deze manier kunnen wij in hun naam een koop- of verkoopakte ondertekenen, als zij dit om welke reden dan ook, niet persoonlijk kunnen verrichten.

NIET RESIDENTEN
 • Behandeling en betaling van vermogens- en inkomstenbelasting van niet-residenten in Spanje.
  • Onze Fiscale afdeling behandelt de vermogens- en inkomstenbelasting van Niet Residenten. Wij berekenen de hoogte van de belasting en nemen contact op met de bank indien er een hipotheek is afgesloten om het afgeloste bedrag te weten, daar dit van invloed is op uw belasting-aftrek. Wij vervullen vervolgens de belasting-aangifte en brengen deze aangiftes persoonlijk naar de bank ter betaling.
 • Behandeling en betaling IBI
  • Wij zorgen voor betaling van de IBI (onroerende zaak belasting). We bezoeken de betreffende gemeenten en vervolgens brengen we de bescheiden naar de bank ter betaling.
RESIDENTEN IN SPANJE
 • VOORBEREIDING INKOMSTENBELASTING
  • Met residenten in Spanje maken wij een afspraak zodat ze de benodigde documenten aan ons kunnen overhandingen, ten einde een berekening van de belastingaangifte door onze experts.
 • Behandeling en betaling IBI
  • Wij zorgen voor betaling van de IBI (onroerende zaak belasting). We bezoeken de betreffende gemeenten en vervolgens brengen we de bescheiden naa de bank ter betaling.

FISCAAL- EN PERSONEELSADVIES

De wet geeft aan dat er zaken zijn de persoonlijk en onoverdraagbaar zijn. Wij coördineren de partijen om de procedures te versnellen. We bestuderen ondernemingsplannen op fiscaal en legaal gebied. Tevens zorgen we voor de benodigde registratie en inschrijvingen bij de betreffende instanties, zowel bij de belastingdienst als bij de sociale verzekerings bank.
 • IN- EN UITSCHRIJVINGEN BIJ DE BELASTINGDIENST
  • Bij AROCA SEIQUER & ASOCIADOS zorgen wij ook voor in- en uitschrijvingen bij de Belastingdienst. Hiervoor hebben wij een eigen registratie-nummer waardoor wij dit via internet op een snelle en veilige manier kunner verrichten.
 • IN- EN UITSCHRIJVINGEN SOCIALE VERZEKERINGS BANK
  • Voor diegene die een eigen bedrijf willen starten of beëindigen zorgen wij voor registratie of uitschrijving bij de Sociale Verezekerings Bank.
 • ADVIES OVER NIE (burger service nummer) EN RESIDENTIE
  • Het NIE nummer (burger service nummer) is een noodzakelijk document voor de aankoop van een woning. Daarom informeren wij onze klanten over waar dit te verkrijgen is, op welk tijdstip ze terecht kunnen en welke documenten ze dienen te overhandigen. Tevens helpen wij bij invulling van de betreffende formulieren.
 • GRATIS JURIDISCH ADVIES
  • Wij bieden niet-residenten de mogelijkheid om juridisch vragen met betrekking tot hun eigendom in Spanje, gratis aan ons te stellen.